Author: ศลีพร ประยูรไทย

0

โรงเรียนบ้านอ่างหินขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ สมพร​ พิลาสันต์​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

โรงเรียนบ้านอ่างหินขอขอบคุณท่านผู้...

นายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างหิน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านอ่างหิน ได้เข้าร่วมการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ ภายใต้หัวข้อ รวมพลังครูสู่เด็กกาญจน์๒

นายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ ผู้อำนวยการ...

โรงเรียนบ้านอ่างหินขอขอบคุณ​ศน.ชล​ณา​ ม่วง​หวาน​ ศึกษา​นิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี​ เขต​ ๒

โรงเรียนบ้านอ่างหินขอขอบคุณ​ศน.ชล​...

0

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนอ่างอ่างหิน

โรงเรียนบ้านอ่างหิน ได้จัดประชุมผู...