การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ,นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ,นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวธิติยา อ่อนวิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เดินทางไปร่วมการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี โดย เวลา 09.00 น. นายธีย์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

You may also like...

ใส่ความเห็น