โรงเรียนวัดเบญพาด”สอบNT ชั้นป.3 15 มีนาคม65”

การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนวัดเบญพาด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565

นักเรียนโรงเรียนวัดเบญพาด ชั้นประถมศึกษาปีที่3 เข้ารับการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษา NT (National Test) บรรยากาศการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

You may also like...

ใส่ความเห็น