โรงเรียนวัดเบญพาด”สอบNT ชั้นป.3 15 มีนาคม65”

การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนวัดเบญพาด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565

นักเรียนโรงเรียนวัดเบญพาด ชั้นประถมศึกษาปีที่3 เข้ารับการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษา NT (National Test) บรรยากาศการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ใส่ความเห็น

Previous post การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
Next post โรงเรียนวัดเบญพาด”การประกวดแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ (อ่านออกเสียง และสะกดคำตามเสียง Phonics)ชั้น ป.1-2การประกวดแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ (อ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่อง) ชั้น ป.3สพป.กาญจนบุรี เขต 2”