ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) โดยมี นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นางสาวสุภาพ จัดละ ผอ.กลุมนิเทศฯ, นายแมน คำวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล, นายบรรพต ท่าน้ำตื้น ผอ.รร.วัดเขารักษ์, นางอัจฉรา รอดภัย ผอ.รร.วัดบ้านทวน, นางสาวอรอนงค์ ระงับพิศษ์ ผอ.รร.บ้านรางกระต่าย, นายยุทธนา เหงี่ยมจุล ผอ.รร.บ้านหนองลาน, นายวรรษฑีระ ปานบุตร ครูโรงเรียนบ้านบึงวิทยา, นายสมชาย ขาววงศ์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อระแหง, นางสาวณัฏฐวีร์ รุ่งเรืองทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านซ่อง, นายศรชัย ไชยวุฒิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และ นายทรงศักดิ์ พรมเนตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดเบญพาด”การประกวดแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ (อ่านออกเสียง และสะกดคำตามเสียง Phonics)ชั้น ป.1-2การประกวดแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ (อ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่อง) ชั้น ป.3สพป.กาญจนบุรี เขต 2”
Next post ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)