โรงเรียนวัดเบญพาด”จัดงานพิธีปัจฉิม อำลาสถาบัน ม.3 ปี2654”

พิธีปัจฉิม อำลาสถาบัน มัธยมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565

นายวิชา จุลทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นางสาวสุนิสา แสงแพร รองผู้อำนวยการ คณะดรู และบุคลากร
ทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีปัจฉิม อำลาสถาบัน นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปี2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อทองใบ นนฺทิ โรงเรียนวัดเบญพาด

Previous post ” ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 “
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน จัดประชุมใหญ่สามัญ สวัสดิการกลุ่มโรงเรียนบ้านทวน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านทวน