โรงเรียนวัดเบญพาด”จัดงานพิธีปัจฉิม อำลาสถาบัน ม.3 ปี2654”

พิธีปัจฉิม อำลาสถาบัน มัธยมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565

นายวิชา จุลทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นางสาวสุนิสา แสงแพร รองผู้อำนวยการ คณะดรู และบุคลากร
ทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีปัจฉิม อำลาสถาบัน นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปี2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อทองใบ นนฺทิ โรงเรียนวัดเบญพาด

You may also like...