การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 3

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นายอรัญ เทือกขันตี รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และนายบุญส่ง โซยรัมย์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 3 ณ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อ
(1) พัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 3
(2) ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2565 ประจำเขตตรวจราชการที่ 3 ร่วมกัน โดยมุ่งสู่เป้าหมายและบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 3 โดยรวม
(3) ให้กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 3 มีแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

You may also like...

ใส่ความเห็น