ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านซ่อง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช…. ระดับประถมศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
Next post ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565