โรงเรียนบ้านซ่อง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช…. ระดับประถมศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ใส่ความเห็น

Previous post รับสมัครครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือชาวไทย เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพสู่ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่3)
Next post ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)