ต้อนรับคณะกรรมการการคัดเลือก จัดสรรและติดตามนักเรียนที่รับการคัดเลือกทุนพระราชทานทุนการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อระแหง

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการคัดเลือก จัดสรรและติดตามนักเรียนที่รับการคัดเลือกทุนพระราชทานทุนการศึกษาของนักเรียน จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวกฤตพรรณ แดงเจริญ นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อระแหง เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรรผู้ขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 โดยเป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ประพฤติดี มีความสามารถ มุ่งมั่นจะเรียนต่อในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้มอบสิ่งเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ นางสาวกฤตพรรณ แดงเจริญ
ในการนี้ขอขอบคุณ นายจำเริญ ทองศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อระแหง และคณะครู ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฯ เป็นอย่างดียิ่ง

You may also like...

ใส่ความเห็น