การประชาสัมพันธ์และสรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการป้องควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565

ใส่ความเห็น

Previous post กิจกรรมวันสงกรานต์และกิจกรรมทำบุญเดือนเกิด
Next post ประชาสัมพันธ์กำหนดการพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ (นางสมาน ก้องเวหา<br>มารดาของ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)