ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงวัย เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ และการสร้างอาชีพเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

You may also like...

ใส่ความเห็น