ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงวัย เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ และการสร้างอาชีพเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ใส่ความเห็น

Previous post รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
Next post ออกตรวจรับครุภัณฑ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนในสังกัดสพป.กาญจนบุรี เขต 2