ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผอ.วิโรจน์ วิเศษสิงห์ ข้าราชการบำนาญ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที่ได้สูญเสียมารดา

เนื่องด้วยนางสุภาพ ว […]