สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมของจังหวัดกาญจนบุรี ประชาชนจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ขุดลอกและกำจัดวัชพืชสระน้ำสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.15 น. ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายเจษฎา ตันธนะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยนายชุติติพนธ์ สมรูปกุลเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมของจังหวัดกาญจนบุรี ประชาชนจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ขุดลอกและกำจัดวัชพืชสระน้ำสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

โอกาสนี้ ประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะและทำความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมยืนตรง ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำปฏิญาณ เราทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมกัน 3 ครั้ง จากนั้น ประชาชนจิตอาสา ทั้งหมดได้แยกย้ายไปปฏิบัติกิจกรรมขุดลอกและกำจัดวัชพืชสระน้ำสาธารณะประโยชน์โดยรอบบริเวณ

You may also like...

ใส่ความเห็น