“การอบรมการให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และการใช้เครื่องมือชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK)”

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานการอบรมการให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และการใช้เครื่องมือชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมอบรมการให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และการใช้เครื่องมือชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) โดยมีวิทยากรนายสารัช  มีแสง นักศึกษาแพทย์ ที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด 19 (COVID19) และสอนการใช้อุปกรณ์ชุดตรวจชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) กับบุคลากรในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2

You may also like...

ใส่ความเห็น