โรงเรียนบ้านห้วยลึกเข้าร่วมสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2565

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้จัดการการสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งโรงเรียนบ้านห้วยลึกได้ส่งนักเรียนไปเข้าร่วมการทดสอบครั้งนี้ จำนวน 6 คน ได้แก่ แข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ 1.เด็กชายธนกร เบี้ยไธสง 2.เด็กชายภาคิน ประจิมนอก 3.เด็กหญิงวีรดา เทพพันธ์ 4.เด็กหญิงสุพรรณษา บุญนาค แข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 1.เด็กชายตรัยคุณ มั่งคั่ง 2.เด็กหญิงนิรชา มารศรี

ในการสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 นั้น หลังประกาศผลสอบออกมาปรากฎว่า “เด็กหญิงนิรชา มารศรี” ได้รับรางวัล”เหรียญเงิน” ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในรอบต่อไป

You may also like...

ใส่ความเห็น