โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในวันครบรอบ 100 ปีโรงเรียน 1 พ.ค.65

วันอาทิตย์ ที่ 1 พ.ค.65 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านทวน ได้จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในโอากาสก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ 100 ปี โดยมีพระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา วิสุทธิปญฺโญ ป.ธ.9) เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี นายอำเภอพนมทวน นางจีราวรรณ ศรีวงษ์ญาติดี เป็นประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายฆราวาส โดยยอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ ได้รับเงินบริจาคเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,062,452.05 บาท ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน กัลยาณมิตร ผู้มีจิตศรัทธา ศิษย์เก่า และผู้ปกครองทุกคนที่ร่วมทำบุญกับทางโรงเรียนมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับมา ทางโรงเรียนจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนต่อไป

You may also like...