ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านพระนอน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา

Previous post โรงเรียนวัดเบญพาด “ประชุมผู้บริหาร คณะครู เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนปี2565″3 พ.ค.65
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในวันครบรอบ 100 ปีโรงเรียน 1 พ.ค.65