ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านพระนอน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา

You may also like...