อบรม วPA จากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง ผ่านระบบ Zoom Meeting

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา “วPA จากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง” เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทราบแนวทางการพัฒนางานตามข้อตกลง (วPA) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ และภาระงานที่ ก.ค.ศ. กำหนด สำหรับการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดอบรม “วPA จากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง” ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ทำพิธีบวงสรวงเทวดาฟ้าดิน ขอพรให้การจัดงานผ้าป่า 100 ปี โรงเรียนวัดบ้านทวน สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
Next post “การตรวจ ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะแรก ก่อนเปิดเทอม ครั้งที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 3 “