โรงเรียนวัดบ้านทวน เข้าร่วมประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู “ว PA จากการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติจริง”

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พ.ค.65 นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูโรงเรียนวัดบ้านทวน เข้าร่วมประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู “ว PA จากการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติจริง” ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านทวน โดยผ่านโปรแกรม Zoom Meeting กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

Previous post ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙o พรรษา
Next post โรงเรียนวัดเบญพาด”เข้าร่วมการประชุม วPA จากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง” 5 พค.65