“การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2565 ”

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 , ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านช่องทางการประชุม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

You may also like...

ใส่ความเห็น