โรงเรียนวัดเบญพาด”รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน”(12-13 พค.65)

การรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และ ซื้อเครื่องแบบนักเรียน นักเรียนชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565
ณ โรงเรียนวัดเบญพาด

เพิ่มเติม..https://www.facebook.com/529300173902290/posts/2194429067389384/?d=n

You may also like...