“หลังจากที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้รับแจ้งจากโรงเรียนวัดห้วยตะเคียน ว่ามีบ้านเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วาตภัยลมพัดแรง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 โดยได้รับความเสียหายทั้งหลัง เนื่องจากต้นไม้ใหญ่หักหล่นลงมาทับหลังคาบ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของเด็กหญิงอารยา กระดังงา นักเรียนโรงเรียนวัดห้วยตะเคียน”

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นายเจษฎา ตันธนะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ , นางสาวณัฐณิชา ชัยยา เจ้าพนักงานธุรการ และนางสาวชนนิกานต์ รักอาชีพ ลูกจ้างชั่วคราว พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยตะเคียน เดินทางไปยังบ้านเด็กนักเรียนที่ได้รับความเสียหาย เพื่อมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือ จากกองทุนสวัสดิการ สพป.กาญจนบุรีเขต 2 ให้กับเด็กหญิงอารยา กระดังงา นักเรียนโรงเรียนวัดห้วยตะเคียน

You may also like...

ใส่ความเห็น