“ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดคร้อพนัน อำเภอท่ามะกา ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 5”

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายเจษฎา ตันธนะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ , นางสาวณัฐณิชา ชัยยา เจ้าพนักงานธุรการ และนางสาวชนนิกานต์ รักอาชีพ ลูกจ้างชั่วคราว ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดคร้อพนัน อ.ท่ามะกา โดยการตรวจสอบความพร้อมของโรงเรียนในช่วงการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผู้เรียนต้องมีความพร้อมในการเรียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดของร่างกาย สำหรับโรงเรียนต้องมีความพร้อมในด้านสถานที่ให้มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนครั้งนี้ นางสาวราตรี ทองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ได้ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียน โดยมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน อาคารสถานที่มีความสะอาด มีครูผู้สอนครบชั้นเรียน

You may also like...

ใส่ความเห็น