โรงเรียนบ้านอ่างหินขอขอบคุณ​ศน.ชล​ณา​ ม่วง​หวาน​ ศึกษา​นิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี​ เขต​ ๒

โรงเรียนบ้านอ่างหินขอขอบคุณ​ศน.ชล​ณา​ ม่วง​หวาน​ ศึกษา​นิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี​ เขต​ ๒ ที่มานิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่​ ๑​ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๕ พร้อมทั้งเสนอแนะและให้กำลังใจครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างหิน

You may also like...