โรงเรียนบ้านอ่างหินขอขอบคุณ​ศน.ชล​ณา​ ม่วง​หวาน​ ศึกษา​นิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี​ เขต​ ๒

โรงเรียนบ้านอ่างหินขอขอบคุณ​ศน.ชล​ณา​ ม่วง​หวาน​ ศึกษา​นิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี​ เขต​ ๒ ที่มานิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่​ ๑​ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๕ พร้อมทั้งเสนอแนะและให้กำลังใจครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างหิน

Previous post นักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันCovid 19 เข็มสาม และ ศึกษานิเทศก์ เข้านิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน
Next post วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  โรงเรียนบ้านซ่อง เข้าร่วมประชุมการสอน 3 R  ฉบับบ้านปลาดาว ภายใต้กิจกรรม  I-CARE  นวัตกรรมเพื่อต่อยอดและยกระดับคุณภาพการศึกษา