โรงเรียนวัดเบญพาด “รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565”(25พค.65)

โรงเรียนวัดเบญพาด “รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565”

25 พฤษภาคม 2565 ศน.พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า เข้านิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 ณโรงเรียนวัดเบญพาด โดยนายวิชา จุลทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และคณะครูฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับเข้ารับนิเทศ ติดตามฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเบญพาด เพิ่มเติม.. https://www.facebook.com/529300173902290/posts/2204314836400807/?d=n

You may also like...