นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงวิทยา รับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ณ เทศบาลตำบลท่ามะกา

You may also like...