โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้งจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎา […]

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง เข้าร่วมการอบรมสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก กับ สภาเด็กฯและอบต.สนามแย้

เมื่อวันที่ 10 กรกฎา […]