วันพุธที่ 25 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  โรงเรียนบ้านซ่องรับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Previous post สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นิเทศการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา
Next post วันที่ 26 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านซ่องเข้าร่วมการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ รวมพลังครูสู่เด็กกาญจน์ 2 (My School Project)