โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 “

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมี ผอ.ฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ประธานในพิธีกล่าวเปิด และชี้แจงรายละเอียดต่างๆของโรงเรียน และ แนะนำครูที่ปรึกษาในแต่ละระดับชั้น แนะนำครูใหม่ พร้อมรับค่าเครื่องแบบนักเรียน

โรงเรียนบ้านสระลุมพุกขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้🙏🙏😊😊

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “เปิดเรียน ON Site “
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่”