โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่”

📍วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก นำโดย ผอ.ฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับครูบรรจุใหม่ นางสาวณัฎฐา รังษี เอกวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านสระลุมพุก

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 “
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “กิจกรรมการท่องสูตรคูณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3”