โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “กิจกรรมการท่องสูตรคูณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3”

(Mission Complete (การท่องสูตรคูณ )(กิจกรรมการท่องสูตรคูณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 2 🎉ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม👍 และ ระดับดี👍

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่”
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “กิจกรรม รู้จัก ก-ฮ ไม่รอ ป.๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ “