โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕”

🗓️ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก โดย ผอ.ฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยมี พระครูปลัดสุพรรณ สุภัทโท พร้อม ด้วยพระวิทยากร 2 รูป อบรมคุณธรรม จริยธรรม มารยาทไทย ให้กับนักเรียนในครั้งนี้ด้วย

Previous post โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
Next post โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นร่วมการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1ภายใต้หัวข้อ รวมพลังครูสู่กาญจน์ 2 (My School Project)