โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕”

🗓️ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก โดย ผอ.ฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยมี พระครูปลัดสุพรรณ สุภัทโท พร้อม ด้วยพระวิทยากร 2 รูป อบรมคุณธรรม จริยธรรม มารยาทไทย ให้กับนักเรียนในครั้งนี้ด้วย

You may also like...