โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางชีวรัตน์ พลบำรุง เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๑๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Previous post โรงเรียนบ้านบึงวิทยา เข้าร่วมประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “รวมพลังครู สู่เด็กกาญจน์สอง”
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕”