โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางชีวรัตน์ พลบำรุง เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๑๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

You may also like...