วันที่ 31 พฤษภาคม  พ.ศ.2565  ดร.ยลพรรษย์  ศิริรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่องเป็นประธานในการประชุมเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา

You may also like...