กิจกรรมจิตอาสา

1 มิถุนายน 2565
โรงเรียนบ้านหลุมหิน นำโดยคณะครู และนักเรียนร่วมปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

You may also like...