โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565

โรงเรียนวัดตะคร้ำเอนได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกวันสำคัญนี้มีการจัดงานขึ้นโดยองค์การอนามัยโลก เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการงดสูบบุหรี่ คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม

You may also like...