โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565

โรงเรียนวัดตะคร้ำเอนได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกวันสำคัญนี้มีการจัดงานขึ้นโดยองค์การอนามัยโลก เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการงดสูบบุหรี่ คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม

Previous post โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) เข้าร่วมการการประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ รวมพลังครูสู่เด็กกาญจน์สอง (My School Project)
Next post ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “รวมพลังครู สู่เด็กกาญจน์สอง” My School Project