โรงเรียนวัดเบญพาด ”ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่และครูย้ายในปี2565” 2 มิย.65

“โรงเรียนวัดเบญพาด ยินดีต้อนรับคุณครู” นายธนาฤทธิ์ รอดทัศนา ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกนาฏศิลป์
นางสาวธนวรรณ วัลเลิศ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย
คุณครูในการบรรจุโรงเรียนวัดเบญพาด จากการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2565

อีกทั้ง ยินดีต้อนรับ นางสาวศุภัชชา กาบพลอย วิชาเอกประถมศึกษา ในการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2565

พร้อมด้วย นักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
นางสาววริศรา บุญสวัสดิ์
นางสาวธีรากรณ์ เขียวหวาน
นางสาวศันสนีย์ กลีบทอง
นางสาวกาญจนา แก้วสาสุข

โรงเรียนวัดเบญพาดยินดีต้อนรับคุณครูทุกท่านค่ะ
2 มิถุนายน 2565

เพิ่มเติม…Facebook โรงเรียนวัดเบญพาด

Previous post วารสารข่าวสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหลุมหิน ฉบับเดือน มิถุนายน 29/2565
Next post วันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านซ่อง นำโดยดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง ยินดีต้อนรับครูพัชราภรณ์ โพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย มีผอ.กิ่งกาญ จงประจันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระจันทอง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเมตตาจิตตและคณะครูร่วมแสดงความยินดี