โรงเรียนวัดเบญพาด ”ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่และครูย้ายในปี2565” 2 มิย.65

“โรงเรียนวัดเบญพาด ยินดีต้อนรับคุณครู” นายธนาฤทธิ์ รอดทัศนา ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกนาฏศิลป์
นางสาวธนวรรณ วัลเลิศ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย
คุณครูในการบรรจุโรงเรียนวัดเบญพาด จากการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2565

อีกทั้ง ยินดีต้อนรับ นางสาวศุภัชชา กาบพลอย วิชาเอกประถมศึกษา ในการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2565

พร้อมด้วย นักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
นางสาววริศรา บุญสวัสดิ์
นางสาวธีรากรณ์ เขียวหวาน
นางสาวศันสนีย์ กลีบทอง
นางสาวกาญจนา แก้วสาสุข

โรงเรียนวัดเบญพาดยินดีต้อนรับคุณครูทุกท่านค่ะ
2 มิถุนายน 2565

เพิ่มเติม…Facebook โรงเรียนวัดเบญพาด

You may also like...