“การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้มีการจัดประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ รวมพลังครูสู่เด็กกาญจน์ 2 (My School Project) พร้อมทำพิธีลงนามใน MOU ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมอบเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ เจ้าคุณทองดำอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านหลุมหินประชุมผู้ปกครองมัธยมฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Next post โรงเรียนวัดเบญพาด“รับการนิเทศ ติดตามการนำข้อสอบ PISA STYLEเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA2022 ปีการศึกษา2565”(7มิย.65)