โรงเรียนบ้านหลุมหินประชุมผู้ปกครองมัธยมฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

7 มิถุนายน 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหิน นำโดยนางสาวธัญชนก ดอกพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน พร้อมทั้ง พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ ญาณจารี เจ้าอาวาสวัดเขาจำศีล(หลุมหิน) นายชวลิต สัมมาทิตฐิ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และ ผู้ปครอง เข้าร่วมกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (ชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 1 – 3) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอน ข้อตกลงกฏระเบียบ พร้อมทั้งพบครูประจำชั้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านการเรียน พฤติกรรมของนักเรียน เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

You may also like...

ใส่ความเห็น