วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565  ดร.ยลพรรษย์  ศิริรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่องเป็นประธานในพิธีไหว้ครู โดยมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และการทำกิจกรรมพิธีไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์

You may also like...

ใส่ความเห็น