วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565  ดร.ยลพรรษย์  ศิริรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่องเป็นประธานในพิธีไหว้ครู โดยมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และการทำกิจกรรมพิธีไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์

ใส่ความเห็น

Previous post วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565  เวลา 13.00 – 16.30 น.  โรงเรียนบ้านซ่อง จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Next post เลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านหลุมหิน