วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565  เวลา 13.00 – 16.30 น.  โรงเรียนบ้านซ่อง จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

You may also like...

ใส่ความเห็น