เลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านหลุมหิน

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านหลุมหิน นำโดย นางบุญสม แช่มช้อย รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านหลุมหิน) พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 โดยในปีนี้มีผู้ลงสมัครเลือกตั้ง 2 เบอร์ คือ 1. เด็กหญิงเฉลิมรัตน์ แย้มน้อย 2. เด็กหญิงจุฑาวัลย์ วิเศษสิงห์ ผลการเลือกตั้งหมายเลข 2 มีคะแนนนำอยู่ที่ 75 ต่อ 73 หมายเลข 2 จึงได้เป็นประธานนักเรียนในนี้ปีการศึกษานี้

You may also like...

ใส่ความเห็น