วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 15.40 น. นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 4 นางสาวนิลาวัณย์ มุมทอง วิชาเอกปฐมวัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสระลุมพุก

ใส่ความเห็น