โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “การนิเทศ ติดตามการนำข้อสอบ PISA STYLE ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA ๒๐๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาภาษาไทย”

วันอังคาร ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ศน.พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า และ ศน.จิราภา ศรีนวลศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต๒ เข้าการนิเทศ ติดตามการนำข้อสอบ PISA STYLE ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA ๒๐๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาภาษาไทย โดยมี นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก พร้อมด้วยคณะครู เข้ารับการนิเทศและให้การต้อนรับ

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 “
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “ประชุมกลุ่มสามัญใหญ่ประจำปี 2565 กลุ่มโรงเรียนยุทธหัตถี ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2565”