โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบคุณท่านนายกสมศักดิ์ พนมชัยสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน ที่ได้นำอุปกรณ์กีฬามามอบให้กับโรงเรียนวัดบ้านทวน

ขอขอบคุณท่านนายกสมศักดิ์ พนมชัยสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน พร้อมคณะ ที่ได้นำอุปกรณ์กีฬามามอบให้กับโรงเรียนวัดบ้านทวน

You may also like...

ใส่ความเห็น