โรงเรียนวัดบ้านทวน จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู และเลือกตั้งประธานนักเรียน 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิ.ย.65 โรงเรียนวัดบ้านทวนได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา พร้อมทั้งมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี โดยมีนางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี แล้วในช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย			

ใส่ความเห็น

Previous post กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2565
Next post โรงเรียนบ้านอ่างหินขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ สมพร​ พิลาสันต์​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒