โรงเรียนวัดบ้านทวน จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู และเลือกตั้งประธานนักเรียน 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิ.ย.65 โรงเรียนวัดบ้านทวนได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา พร้อมทั้งมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี โดยมีนางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี แล้วในช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย


          
        

You may also like...

ใส่ความเห็น