โรงเรียนวัดบ้านทวน จัดประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มิ.ย.65

ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มิ.ย.65 โดยมีการมอบหมายงานต่าง ๆ ดังนี้ My School Project , เพชรเสมา กาญจน์ 2 , โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และงานอื่น ๆ ทั้ง 4 ฝ่าย

You may also like...

ใส่ความเห็น