โรงเรียนวัดบ้านทวน จัดประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มิ.ย.65

ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มิ.ย.65 โดยมีการมอบหมายงานต่าง ๆ ดังนี้ My School Project , เพชรเสมา กาญจน์ 2 , โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และงานอื่น ๆ ทั้ง 4 ฝ่าย

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านอ่างหินขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ สมพร​ พิลาสันต์​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน วันศุกร์ เข้าร่วมอบรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง online ของ พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ