โรงเรียนวัดบ้านทวน เข้าร่วมประชุม รวมพลังครูสู่เด็กกาญจน์สอง ณ ห้องประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

วันอังคาร ที่ 31 พ.ค.65 เวลา 13.00 น. นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุม รวมพลังครูสู่เด็กกาญจน์สอง ณ ห้องประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

You may also like...

ใส่ความเห็น