โรงเรียนวัดบ้านทวน ในทุก ๆ เช้า จะมีครูคอยกำกับดูแลนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง

คุณครูกำกับดูแลนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเองในทุก ๆ เช้า เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง

You may also like...

ใส่ความเห็น