โรงเรียนวัดบ้านทวน ในทุก ๆ เช้า จะมีครูคอยกำกับดูแลนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง

คุณครูกำกับดูแลนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเองในทุก ๆ เช้า เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
Next post โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ จัดกิจกรรม “เพิ่มพื้นทีสีเขียวให้ชุมชน”