วันที่ 18 มิถุนายน 2565 ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านซ่องเข้ารับการอบรมครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพ

เมื่อวันศุกร์ที่  17 เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2565  พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา  องคมนตรี  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี   ณ โรงเรียนบ้านซ่อง